2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCIÓ VITÍCOLA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Factors biològics i culturals.
Incidència en el rendiment i qualitat. Influència del marc de plantació i de les tècniques de maneig de la canòpia. Efectes de l’adobat i la irrigació en el vigor de la planta i qualitat de la verema. Incidencia dels factors externs en la maduració del raïm

a) Realització d’un Treball bibliogràfic sobre algun aspecte del tema 1
Tema 2. Factors del medi. Els sòls vitícoles.
Formació dels sòls. La roca mare originària. El perfil del sòl. Els horitzons

b) Realització d’un Treball sobre el sòl de la DO triada per cada alumne
Tema 3. Factors del medi Interacció dels elements climàtics amb el cep.

Efectes de temperatura, precipitacions i humitat relativa en el desenvolupament del cep.
Importància e integral dels elements climàtics en cada etapa fisiológica del cicle vegetatiu.
Càlculs de l'evapotranspiració

c) Realització d’un Informe amb diagrames ombrotèrmics, gràfics de temperatura, percipitació i humitat i fitxa hídrica de la DO triada per cada alumne
Tema 4. Visites a vàries empreses vitivinícoles d) Realització d’un Informe sobre vinyes i cellers visitats, una empresa per alumne.