2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  VITICULTURA I
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Controlar el sistema productiu de la matèria primera amb criteris de qualitat i seguint els imperatius reglamentaris integrant els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears