2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A1.1
C1.4
5 proves que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes i/o proves objectives tipus test. La nota final s'obtindrà de forma ponderada: temes 1,2 i 5 el 50%, temes 3 i 4 el 50%. Es realitzará una prova de 30 minuts aproximadament al final de cada tema. 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatoria hi haurà una unica prova de 90 minuts aproximadament, amb continguts globals