2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (2017)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20234003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20234008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20234002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20234004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20234007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
20234009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20234116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20234005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
20234119 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Obligatòria 6
20234006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20234127 CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ 2Q
Obligatòria 6
20234010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20234110 ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20234123 FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 2Q
Obligatòria 6
20234115 FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS AN
Obligatòria 9
20234124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS AN
Obligatòria 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234206 ENGINYERIA DE BIOSISTEMES 1Q
Optativa 6