2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques Interpretació de textos jurídics 30%
Proves objectives de tipus test Prova final del mòdul 50%
Proves objectives de tipus test Prova parcial 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria es guardaran les notes de les parts aprovades, només caldrà repetir la part no aprovada.


Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista".