2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  HIGIENE INDUSTRIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació del test previ a la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
20%
Resolució de problemes, exercicis Exercici lliurat mitjançant la plataforma virtual Moodle. És obligatòria la seva resolució. 30%
Proves mixtes Prova presencial al final de l'assignatura 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es podrà repetir la prova mixta (prova presencial) i el seu pes a la nota final serà el mateix que l'avaluació continuada. En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 4 /10

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.