2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
   Continguts
Tema Subtema
1. Metodologia ergonòmica. Models i mètodes
Metodologia ergonòmica
Mètodes estadístics aplicats a l'ergonomia
Tècniques d'investigació a l'ergonomia
2. Microclima laboral/ Ampliació del disseny de l´ambient tèrmic
Avaluació disconfort tèrmic :Index tèrmics PMV i PPD (Mètode Fanger)
Aspectes ergonòmics del soroll
3. Antropometria. Ampliació de les relacions dimensionals
Concepte general d'antropometria
Utilització de taules antropomètriques (població espanyola)
Criteris de disseny antropomètric (relacins dimensionals)
Principals criteris aplicables als comanaments i senyals
4. Pantalles de visualització. Criteris per a l´avaluació i condicionament. Ergonomia del programari
Principals criteris técnics aplicables a l'anàlisi i acondicionament dels
llocs amb PVD quan l'aplicació d'un test d'avaluació no sigui suficient
Criteris de disseny per a l'interfaç de diàlec persona/ordinador en
els programes informàtics
Criteris aplicables al disseny de les guies d'ajuda a l'usuari integrades en les aplicacions informàtiques
Criteris aplicables al disseny de la presentació de la informació
5. Ergonomia de la posició i l´esforç
Paràmetres fisiològics més adequats per a l'avaluació de la càrrega física del
treball dinàmic.
Aplicacions i limitacions per a l'avaluació de la càrrega física basada en el consum d'oxígen.
Avaluació de la càrrega de teball mitjançant la freqüència cardíaca.
Prevenció de la fatiga muscular derivada de la càrrega física.
6. Trastorns musculoesquelètics (TME). Postures forçades. Mètodes d'avaluació
Mètodes i instruments freqüentment usats per a l'avaluació de les postures de treball
Mètode OWAS
Mètode REBA
7. Avaluació dels factors de riscos de TME de l´extremitat superior Checklist d'identificació dels factors associats amb el risc de TME de l'extremitat superior.
Método RULA per a l'avaluació del risc per TME l'extremitat superior.
8. TME en les activitats de manipulació manual de càrregues
Mètode NIOSH per a la manipulació manual de càrregues.
Introducció a l'aplicació del mètode NIOSH en tasques múltiples