2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.2 Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la millora de la seva competitivitat.
 A1.3 Coneix la legislació mercantil i laboral.
Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel·lectuals, així com la gestió de patents en la seva aplicació a la indústria química.
 A1.4 Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5.3 És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per crear una empresa.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge