2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Continguts
Tema Subtema
Estratègia empresarial Generació d’idees: desenvolupament d’idees i procés d’innovació
Tipologia d’empreses
Organització empresarial
Legalitat: laboral, comptable i fiscal
Disseny de l’estratègia: missió, visió valors, anàlisis DAFO, avantatge competitiu, línies estratègiques, objectius i pla d’acció
Gestió Recursos humans: gestió d’equips i lideratge
Finances: com obtenir recursos, pla de viabilitat
Estratègia de màrqueting: què és, com elaborar-la, públics, canals i xarxes socials
Logística i gestió de la cadena de subministrament
Propietat intel·lectual i patents
Sostenibilitat Paper de les empreses avui dia. Els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible
Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Grups d’interès
Evolució de la indústria