2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
30 30 60
Presentacions / exposicions
A2.3
A3.5
A4.3
3 10 13
Resolució de problemes, exercicis
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
15 10 25
Seminaris
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
5 5 10
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves mixtes
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B4.1
B5.2
B5.3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat