Tema Subtema
TEMA I. INTRODUCCIÓ. 1. Art: història d'un concepte.
2. Art definicions antiga i moderna.
3. Reflexions sobre la indefinició contemporània.
TEMA II. LA BIOGRAFIA DE L'ARTISTA: VASARI. 1. La teoria de l'art al Renaixement.
2. Presentació de "Les vides dels més excel·lents arquitectes, pintors i escultors italians des de Cimabue als nostres dies".
3. Les "edats" segons Vasari.
4. Conceptes claus: maniera, disegno, grazia.
TEMA III. LA TEORIA DE L'ART DE LA IL·LUSTRACIÓ. 1. Antecedents: la teoria de l'art al segle XVII. Classicisme i Acadèmia.
2. Estètica, Història de l'art i crítica d'art: Baumgarten, Winckelmann i Diderot.
3. Winckelmann-Lessing.
4. L'estètica empirista.
TEMA IV. J. C. BURCKHARDT I L’ESCOLA DE VIENA.

1. J. C. Burckhardt.
2. M. Dvôrak.
3. A. Riegl.
TEMA V. ICONOGRAFIA I ICONOLOGIA. 1. La formulació del mètode iconològic: A. Warburg.
2. E. Panofsky: “Iconografia i iconologia”.
3. E. H. Gombrich: “Objectius i límits de la iconologia”.