Bàsica

Qualsevol manual que porti per títol "Principis de Macroeconomia", "Introducció a la Macroeconomia" o, simplement, "Macroeconomia" (si el nivell del llibre no és superior a un nivell intermedi) pot ser emprat per a preparar els continguts bàsics de l'assignatura. També es pot fer servir la part de Macroeconomia dels llibres amb títol "Principis d'Economia", "Fonaments d'Economia", "Introducció a l'Economia" o, simplement, "Economia".

Complementària