Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura: estructura, proves d’avaluació, exigències, pràctiques, bibliografia i funcionament en general.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Seminaris Presentació de temàtiques relacionades amb el Creixement i Desenvolupament
Pràctiques a laboratoris Experimentació de casos pràctics amb la finalitat de completar aspectes teòrics, i donar-los-hi una millor comprensió
Atenció personalitzada La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.