2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Servei de Biblioteca

Servei de Biblioteca

La Biblioteca de la FMCS disposa d'un fons bibliogràfic format per aproximadament 14.500 monografies, 295 tesis doctorals, 851 CD-ROM i 93 vídeos i 297 DVD. Es reben 42 títols de publicacions periòdiques en suport paper i es té accés a aproximadament uns 10.600 títols de revistes multidisciplinars en format electrònic, a uns 8.000 llibres electrònics i a 37 bases de dades.

També disposa d'una aula multimèdia dotada amb 4 ordinadors, un televisor reproductor de vídeos i DVD's, 1 lector de microfitxes i un escàner.

Es consideren usuaris del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV els alumnes, el PAS, el PDI de la URV i els membres de les associacions, entitats i institucions amb les quals la URV hagi subscrit un conveni que els atorgui explícitament aquesta condició, entre d’altres, els quals tenen dret a gaudir de tots els serveis que s'ofereixen, essent:

• Préstec
• Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents
• Préstec d'ordinadors portàtils dins de les sales de lectura i xarxa sense fils
• Préstec de lectors de llibres digitals (e-readers)
• Còpia i reproducció de documents
• Connexió a recursos electrònics
• Formació d'usuaris
• Informació bibliogràfica
• Ordinadors de lliure accés

Horari:

·          Dies feiners (excepte els mesos de juliol i agost): 08 a 21 hores

·          Dies feiners 1a quinzena de juliol: 08 a 20 hores

·          Dies feiners 2a quinzena de juliol: 08 a 15 hores

·          Mes d’agost 2012: pendent d'acordar. En aquest moment no es disposa d'aquesta información

·          Caps de setmana (dissabtes) de Febrer, març, abril, setembre, octubre, novembre, desembre: obert  de 09 a 21 hores.

Durant el període d'avaluació (gener, maig i juny): obert de 09 a 21 hores

·          Anotacions:
Dies festius entre setmana fora de períodes d’exàmens: tanca.

Per a més informació us podeu adreçar directament al personal de la Biblioteca. També podeu consultar l'apartat Biblioteca de la web de la URV: Biblioteca FMCS