2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Aula d’Informàtica

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut disposa de dues aules de docència informatitzada dotades amb 20 ordinadors per alumnes, el funcionament dels quals és mitjançant un sistema d’engegada remota que ens permet disposar del conjunt amb garanties d’un funcionament correcte. Els alumnes poden accedir-hi com a aula de lliure accés amb prèvia autorització.

El Centre també disposa d’una aula d’usuaris dotada amb 16 ordinadors mitjançant les quals l’estudiant s’haurà de validar amb el seu carnet URV. El programari dels PC de l’aula d’usuaris és l’estàndard de la Universitat i consta de sistema operatiu Windows XP, paquet ofimàtic Microsof Oficce 2003 i les eines necessàries per una navegació segura.

Els alumnes disposen d’un espai de disc, al qual accediran mitjançant una validació.

L’aula d’usuaris disposa d’un servei d'impressió centralitzat a tota la universitat.

Les sales estan ateses per un becari i supervisades, i controlades pel tècnic informàtic del centre.

L'equip deganal de la FMCS espera que feu un ús responsable dels recursos posats a la vostra disposició en aquestes sales.