2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  PRÀCTICUM II
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura PRÀCTICUM II Codi 15072034
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 0 6 Troncal Cinquè Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
anna.pallares@urv.cat
aitana.delavarga@urv.cat
esteve.bosch@urv.cat
susana.borras@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
maria.marques@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
ramon.arcarons@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
PALLARÉS SERRANO, ANA
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
CERRATO GURI, ELISABET
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
CASADO CASADO, LUCÍA
ARCARONS SIMON, RAMON
Web
Informació rellevant