2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura LLENGUA FRANCESA II Codi 12131106
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
GARCIA BASCUÑANA, JUAN FRANCISCO
Adreça electrònica juanfrancisco.garcia@urv.cat
immaculada.rius@urv.cat
Professors/es
GARCIA BASCUÑANA, JUAN FRANCISCO
RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
Web
Descripció general Comprendre oralment converses en llengua francesa. Comprendre textos escrits en llengua francesa. Expressar-se per escrit. Expressar-se oralment