2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GRÀFICS PER COMPUTADORS
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions L'activitat creativa de l'ultim tema es presenta a classe. 35%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es proposa una pràctica a resoldre del món 2D i una altra del món 3D. 35%
Proves de desenvolupament Es proposa a l'alumne que respongui a una serie de preguntes i problemes.
30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria