2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Les sessions magistrals s'avaluaran a través de dos exàmens. La presència o no a les classes només comptarà en les "pràctiques" no a les teòriques. 0%
Treballs Es requereix la capacitat de treballar de forma individual per a desenvolupar un treball de recerca basat en un determinat tipus de turisme. S'avaluarà el contingut, l'interès del tema tractat, l'estil i la claredat, les aportacions i raonaments individuals, les fonts utilitzades,..
En el cas dels treballs en grup es valorarà el fet de saber fer la mateixa tasca en equip.
20%


15%
15%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es valorarà la preparació prèvia dels temes tractats. La capacitat per opinar de forma argumentada. També la iniciativa, expressió oral i tolerància cap a l'opinió dels altres. 10%
Proves objectives de tipus test Hi haurà dos exàmens. La primera part de cadascun d'ells serà tipus test. 20%
Proves de desenvolupament Hi haurà dos exàmens. La segona part de cadascun d'ells tindrà preguntes de desenvolupament. 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria