2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
B4
C1
C3
C4
Al principi de curs s'explicarà el treball que hauran de realitzar els alumnes 20%
Proves de desenvolupament
A1
B4
C1
C3
C4
Es faran una o dues proves al llarg del curs que suposaran el 20% de la nota i una altra a la data oficial de la primera convocatòria que suposarà el 60%. 20%
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la data oficial de la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la nota.