2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas
 Asignaturas
  MICROECONOMÍA
   Contenidos
tema Subtema
Part I: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS DE CERTESA
Tema 1: Teoria del consumidor 1.1 Preferències i corbes d’indiferència
1.2 Funcions d’utilitat
1.3 La restricció pressupostària
1.4 L’elecció òptima
1.5 Funcions de demanda
Tema 2: Teoria de l’empresa 2.1 Tecnologia i funcions de producció
2.2 Costos
2.3 Maximització de beneficis d’una empresa competitiva
2.4 Monopoli
2.5 Discriminació de preus
Part II: TEORIA DE JOCS
Tema 3. Jocs estàtics 3.1 Representació en forma normal d’un joc
3.2 Racionalitat i informació
3.3 Solucions als jocs estàtics
3.4 Aplicació: Model de duopoli de Cournot
Tema 4. Jocs dinàmics 4.1 Representació en forma extensiva d’un joc
4.2 Solucions als jocs dinàmics
4.3 Aplicació: Model de duopoli de Stackelberg
Part III: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS D’INCERTESA I INFORMACIÓ ASSIMÈTRICA
Tema 5. Elecció en condicions d'incertesa 5.1 Teoria de la utilitat esperada
5.2 L’aversió al risc
5.3 Aplicacions: 1) El mercat d’assegurances
2) Selecció de carteres
Tema 6. Informació asimètrica
6.1 Risc moral
6.2 Selecció adversa