2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 0 2
Sessió Magistral
A1
C1
36 44 80
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B5
C1
16 18 34
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
B5
C1
10 8 18
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves de desenvolupament
A1
C1
6 6 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat