2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A5
B3
C3
C4
Treball sobre un cas real de màrqueting que els alumnes desenvoluparan en grup i defensaran publicament a l'aula. 30%
Proves objectives de tipus test
A5
C3
L'examen final de l'assignatura constarà d'un test sobre continguts teorico-practiques, amb quatre respostes alternatives. Les respostes incorrectes restaran una tercera part del valor de la resposta correcta i les preguntes no contestades no sumaran ni restaran. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota obtinguda en el treball de desenvolupament al llarg del curs, serà d'aplicació a les dues convocatòries d'avaluació de l'assignatura.