2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
1 1 2
Seminaris
A2
A5
B3
C3
37 10 47
Sessió Magistral
A2
A5
50 0 50
Treballs
A5
B3
2 0 2
Atenció personalitzada
A5
B3
1 1 2
 
Proves orals
A2
A5
B3
C3
1 80 81
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B3
C3
1 15 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat