2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S’explicarà a l’aula el programa del curs: matèria, temporització, avaluació, mitjans materials, programari, etc.
Sessió Magistral Mitjançant classes magistrals s’explicarà la teoria que figura al programa de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Les pràctiques sobre el que s’ha explicat a les classes magistrals es realitzaran a les hores destinades a problemes. El alumnes han de portar a classe el material de dibuix adequat per portar-les a terme. El lliurament de les col•leccions de pràctiques és voluntari, però les pràctiques són avaluables.
Pràctiques a laboratoris Les pràctiques del laboratori de CAD constaran sobre la matèria explicada a les classes magistrals i d’acord amb el programari explicat i utilitzat a l’aula de CAD. El lliurament de les 3 pràctiques serà obligatori.