2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
2
2
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
2
2
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
2
2
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
2
2
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
2
2
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
2
2
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
2
2
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
2
2
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
2
2
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
2
2
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
2
2
4
0
0
9
PROCESSAT DE SENYAL
1
7
2
2
4
0
1
0
TEORIA DE CIRCUITS
1
7
2
2
4
0
1
1
SISTEMES LINEALS
1
7
2
2
4
1
0
3
ELECTRÒNICA BÀSICA
1
7
2
2
4
1
0
7
FONAMENTS DE COMUNICACIONS
1
7
2
2
4
1
0
8
COMUNICACIONS DIGITALS
1
7
2
2
4
1
1
4
PROGRAMACIÓ
1
7
2
2
4
1
1
8
XARXES DE DADES
1
7
2
2
4
1
2
1
RADIACIÓ I ONES
1
7
2
2
4
1
2
2
TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
A2Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges,
estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic
de la telecomunicació.
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA11Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA12Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA13Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA14Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA15Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA16Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA17Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA18Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA18 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA19Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224118/XARXES DE DADES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA19 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
A4Capacitat per analitzar, utilitzar i desenvolupar tecnologia en l’àmbit de les telecomunicacions.

RA1Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA2Coneix el concepte de la realimentació
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Coneix el concepte de la realimentació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA3Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Obté la resposta en freqüència dels sistemes lineals

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA4Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA5Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA6Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA7Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix el circuit amplificador operacional ideal i el concepte de curtcircuit virtual.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA8Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Construeix diagrames vectorials de tensions i intensitats.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA9 Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Analitza circuits monofàsics en RPS amb tècniques fasorials.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA10 Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Coneix la metodologia per millorar el factor de potència.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA11 Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Coneix els coeficients de qualitat d’una bobina i d’un condensador reals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA12Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Sap identificar i definir els requeriments globals dels elements que intervenen en un sistema de
comunicacions amb les seves funcionalitats, localització i condicions de contorn

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA13Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Coneix l’espectre radioelèctric i la localització dels diferents serveis de comunicacions i els
diferents mitjans i fenòmens de propagació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA14Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions AM: Diagrames de blocs, paràmetres bàsics de disseny
(potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix els avantatges i inconvenients de cada una
de les variacions dintre de les modulacions AM

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA15Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Sap dissenyar un sistema de comunicacions amb modulacions angulars: diagrames de blocs, paràmetres
bàsics de disseny (potència, ample de banda, índex de modulació). Coneix les característiques,
avantatges i inconvenients de les diferents modulacions angulars (PM, FM i mixta)

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA16Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Sap dissenyar circuits receptors per comunicacions analògiques (AM i FM). Coneix el principi bàsic
de funcionament de un receptor superheterodí

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA17Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Sap utilitzar l’analitzador d’espectre.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA18Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224003/FÍSICA I
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224004/FÍSICA II
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA18 - Sap mesurar i analitzar l’espectre de senyals periòdics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA19Sap mesurar senyals modulats analògicament.
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224003/FÍSICA I
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224004/FÍSICA II
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224118/XARXES DE DADES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA19 - Sap mesurar senyals modulats analògicament.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA20Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224003/FÍSICA I
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224004/FÍSICA II
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224118/XARXES DE DADES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA20 - Comprèn el comportament del soroll i sap analitzar-lo i mesurar-lo.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA21Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224003/FÍSICA I
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224004/FÍSICA II
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224118/XARXES DE DADES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA21 - Coneix els sistemes de comunicació digitals: diagrames de blocs, funcionament i paràmetres.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA22Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224003/FÍSICA I
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224004/FÍSICA II
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA22 - Entén el procés d’adquisició del senyal: mostreig i quantificació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA23Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224003/FÍSICA I
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224004/FÍSICA II
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224118/XARXES DE DADES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA23 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització binària: ASK, FSK i PSK.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA24Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224118/XARXES DE DADES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA24 - Coneix les tècniques de modulació pas banda amb senyalització M-ària: modulador IQ.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA25Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224003/FÍSICA I
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224118/XARXES DE DADES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA25 - Coneix les modulacions d’alta eficiència espectral: QPSK, OQPSK, MSK, M-QAM.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA26Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224003/FÍSICA I
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224004/FÍSICA II
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA26 - Aplica adequadament les metodologies de disseny de sistemes digitals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA27Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224003/FÍSICA I
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224004/FÍSICA II
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224118/XARXES DE DADES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA27 - Coneix i sap aplicar les tècniques de disseny de la lògica combinacional i seqüencial.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA28Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224003/FÍSICA I
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224004/FÍSICA II
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224118/XARXES DE DADES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA28 - Coneix les portes lògiques bàsics i els paràmetres característics de les famílies lògiques.
Coneix els dispositius fotònics bàsics

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA29Utilitza correctament els conversors A/D i D/A
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224003/FÍSICA I
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224004/FÍSICA II
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224118/XARXES DE DADES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA29 - Utilitza correctament els conversors A/D i D/A

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA30Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224003/FÍSICA I
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224004/FÍSICA II
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224118/XARXES DE DADES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA30 - Sap aplicar el Mètode de les imatges per resoldre problemes amb conductors infinits.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA31Comprèn el concepte de Polarització.
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224003/FÍSICA I
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224004/FÍSICA II
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224118/XARXES DE DADES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA31 - Comprèn el concepte de Polarització.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA32Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224003/FÍSICA I
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224004/FÍSICA II
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA32 - Sap utilitzar l’equació de transmissió de Friis per resoldre problemes senzills de propagació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA33Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224003/FÍSICA I
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224004/FÍSICA II
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224118/XARXES DE DADES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA33 - Coneix el concepte de secció recta radar i equació radar.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA34Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224003/FÍSICA I
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224004/FÍSICA II
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA34 - Entén la propagació de senyals en guies ones i línies de transmissió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA35Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224003/FÍSICA I
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224004/FÍSICA II
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224118/XARXES DE DADES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA35 - Coneix les guies ones conductores (plaques paral·leles, rectangular i circular) i els modes en
guia-ones.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA36Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224003/FÍSICA I
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224004/FÍSICA II
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA36 - Comprèn el concepte de velocitat de grup i dispersió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA37Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224003/FÍSICA I
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224004/FÍSICA II
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224118/XARXES DE DADES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA37 - Coneix alguns circuits i aplicacions en guia-ones: transicions, acobladors, T màgica, Filtres.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA38Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224003/FÍSICA I
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224004/FÍSICA II
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224118/XARXES DE DADES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA38 - Coneix els tipus de fibres: dimensions i atenuacions. Les finestres de transmissió. Fibres
monomode.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA39 Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224003/FÍSICA I
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224004/FÍSICA II
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224118/XARXES DE DADES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA39 - Sap realitzar càlculs per dimensionar un enllaç òptic: anàlisis per potencia, anàlisis per
ample de banda.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA40Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224003/FÍSICA I
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224004/FÍSICA II
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224118/XARXES DE DADES
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA40 - Comprèn el concepte de potencia disponible i la condició d’adaptació d’impedàncies per
màxima transferència de potencia.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA41Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224003/FÍSICA I
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224004/FÍSICA II
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224118/XARXES DE DADES
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA41 - Sap representar impedàncies i coeficients de reflexió en la carta de Smith i sap dissenyar xarxes
d’adaptació amb components discrets.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA42Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224003/FÍSICA I
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224004/FÍSICA II
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA42 - Entén la propagació en regim transitori en línies de transmissió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA43Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224003/FÍSICA I
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224004/FÍSICA II
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224118/XARXES DE DADES
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA43 - Comprèn el funcionament d’una línea de transmissió en regim permanent sinusoïdal.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA44 Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224003/FÍSICA I
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224004/FÍSICA II
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA44 - Coneix la impedància d’entrada d’una línea de transmissió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA45Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224003/FÍSICA I
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224004/FÍSICA II
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224118/XARXES DE DADES
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA45 - Coneix substrats típics, cables coaxials i connectors de radiofreqüència.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA46Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224003/FÍSICA I
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224004/FÍSICA II
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224118/XARXES DE DADES
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA46 - Sap dissenyar xarxes d’adaptació d’impedàncies amb línies de transmissió.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA47Comprèn la definició dels paràmetres S.
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224003/FÍSICA I
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224004/FÍSICA II
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224118/XARXES DE DADES
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA47 - Comprèn la definició dels paràmetres S.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA48Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224003/FÍSICA I
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224004/FÍSICA II
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224118/XARXES DE DADES
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA48 - Sap mesurar i utilitzar els paràmetres S.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA49Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224003/FÍSICA I
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224004/FÍSICA II
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA49 - Entén el funcionament i sap dissenyar components passius bàsics: atenuadors, divisors de potencia,
aïlladors, híbrids i acobladors direccionals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA50Comprèn el funcionament de ressonadors.
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224003/FÍSICA I
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224004/FÍSICA II
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224118/XARXES DE DADES
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA50 - Comprèn el funcionament de ressonadors.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA51Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224003/FÍSICA I
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224004/FÍSICA II
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224118/XARXES DE DADES
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA51 - Comprèn el funcionament d’un filtre, la seva especificació i els tipus de respostes més
habituals del filtres.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA52 Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224003/FÍSICA I
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224004/FÍSICA II
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224118/XARXES DE DADES
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA52 - Entén la síntesis de filtres pas baix amb elements concentrats i amb línies de transmissió.
Filtres de salt d’impedància i amb stubs.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA53 Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224003/FÍSICA I
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224004/FÍSICA II
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224118/XARXES DE DADES
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA53 - Entén el funcionament de filtres pas banda amb inversors i la seva implementació amb inversors
sèrie i línies acoblades.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA54Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224003/FÍSICA I
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224004/FÍSICA II
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224118/XARXES DE DADES
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA54 - Sap calcular el Guany disponible d’un circuit.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA55Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224003/FÍSICA I
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224004/FÍSICA II
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224118/XARXES DE DADES
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA55 - Coneix el concepte d’estabilitat d’un circuit i les condicions d’estabilitat.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA56Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224003/FÍSICA I
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224004/FÍSICA II
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224118/XARXES DE DADES
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA56 - Compendre el disseny d’amplificadors per màxim guany i disseny unilateral.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA57 Entén la definició del Factor de soroll.
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224003/FÍSICA I
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224004/FÍSICA II
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224118/XARXES DE DADES
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA57 - Entén la definició del Factor de soroll.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA58Sap aplicar la Formula de Friis.
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224003/FÍSICA I
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224004/FÍSICA II
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224118/XARXES DE DADES
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA58 - Sap aplicar la Formula de Friis.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA59Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224003/FÍSICA I
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224004/FÍSICA II
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224118/XARXES DE DADES
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA59 - Coneix el concepte de Paràmetres de soroll, la seva mesura, i la condició de mínim factor de
soroll amplificadors.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA60Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224003/FÍSICA I
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224004/FÍSICA II
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224118/XARXES DE DADES
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA60 - Coneix el funcionament de circuits oscil·ladors típics com el Colppits.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA61Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224003/FÍSICA I
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224004/FÍSICA II
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224118/XARXES DE DADES
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA61 - Coneix el funcionament de Circuits de control i detectors. Commutadors i atenuadors variables.
Detectors.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA62Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224003/FÍSICA I
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224004/FÍSICA II
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224118/XARXES DE DADES
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA62 - Comprèn el funcionament de Mescladors i els conceptes de pèrdues de conversió, aïllament,
freqüència imatge,soroll.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA63Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224003/FÍSICA I
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224004/FÍSICA II
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224118/XARXES DE DADES
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA63 - Coneix les Estructures típiques de mescladors. Simple, balancejat, rebuig freqüència imatge, amb
transistors.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA64És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224003/FÍSICA I
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224004/FÍSICA II
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224118/XARXES DE DADES
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA64 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA65Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224003/FÍSICA I
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224004/FÍSICA II
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA65 - Implementa estructures de dades lineals en memòria estàtica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA66Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224003/FÍSICA I
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224004/FÍSICA II
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224118/XARXES DE DADES
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA66 - Sap els punts claus genèrics dels protocols i com avaluar el seu rendiment

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA67Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224003/FÍSICA I
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224004/FÍSICA II
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224118/XARXES DE DADES
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA67 - Utilitza un analitzador de protocols per a analitzar-los, comprendre'ls i depurar-los

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA68Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224003/FÍSICA I
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224004/FÍSICA II
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224118/XARXES DE DADES
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA68 - Sap programar les comunicacions d'una aplicació usant la interfície sockets

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
FB1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmia numèrica, estadística i optimització.
RA1Determina el conjunt solució d'una inequació.
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Determina el conjunt solució d'una inequació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA2Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Opera amb nombres complexos en les seves expressions binòmica, polar i exponencial.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA3Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Resol problemes de radicació, potenciació i operacions logarítmiques amb nombres complexos.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA4Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA5Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Calcula el desenvolupament de Taylor de les funcions "elementals".

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA6Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Aplica el desenvolupament de Taylor a la resolució de problemes d'aproximació polinòmica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA7Aproxima numèricament zeros de funcions.
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Aproxima numèricament zeros de funcions.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA8Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Aplica el desenvolupament de Taylor al càlcul de límits "indeterminats".

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA9Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Obté gràficament la derivada de certes funcions bàsiques.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA10Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Aplica el càlcul diferencial per a resoldre problemes d'optimització.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA11Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Representa gràficament una corba plana a partir de la seva expressió analítica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA12Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Analitza i interpreta la representació gràfica d'una corba plana.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA13Calcula integrals de funcions bàsiques.
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Calcula integrals de funcions bàsiques.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA14Aproxima numèricament una integral definida.
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Aproxima numèricament una integral definida.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA15Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Obté gràficament la integral de certes funcions bàsiques.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA16Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Aplica la integral definida per al càlcul de paràmetres físics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA17Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Aplica el càlcul diferencial i integral a la resolució de problemes físics i tecnològics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA18Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224118/XARXES DE DADES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA18 - Comprèn la gènesi i fonaments de les equacions diferencials ordinàries.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA19Resol equacions diferencials de primer ordre.
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224003/FÍSICA I
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224004/FÍSICA II
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224118/XARXES DE DADES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA19 - Resol equacions diferencials de primer ordre.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA20Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224003/FÍSICA I
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224004/FÍSICA II
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224118/XARXES DE DADES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA20 - Coneix la noció d'equació característica d'una equació diferencial lineal amb coeficients
constants.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA21Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224003/FÍSICA I
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224004/FÍSICA II
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224118/XARXES DE DADES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA21 - Resol equacions diferencials lineals de segon ordre amb coeficients constants.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA22Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA22 - Coneix mètodes per modelar matemàticament problemes físics i tecnològics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA23Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224003/FÍSICA I
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224004/FÍSICA II
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224118/XARXES DE DADES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA23 - Comprèn les nocions de límit i continuïtat d'una funció real de diverses variables.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA24Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224118/XARXES DE DADES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA24 - Coneix el concepte de corbes i superfícies de nivell.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA25Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224003/FÍSICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224004/FÍSICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224118/XARXES DE DADES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA25 - Comprèn el concepte de derivada direccional d'una funció real de diverses variables.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA26Comprèn el concepte de Jacobià.
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224003/FÍSICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224004/FÍSICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224118/XARXES DE DADES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA26 - Comprèn el concepte de Jacobià.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA27Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224003/FÍSICA I
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224004/FÍSICA II
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224118/XARXES DE DADES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA27 - Comprèn el concepte de gradient d'una funció real de diverses variables.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA28Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224003/FÍSICA I
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224004/FÍSICA II
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224118/XARXES DE DADES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA28 - Resol problemes de límits, continuïtat i derivabilitat d'una funció real de diverses variables.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA29Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224003/FÍSICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224004/FÍSICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224118/XARXES DE DADES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA29 - Comprèn el concepte de diferencial d'una funció real de diverses variables.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA30Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224003/FÍSICA I
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224004/FÍSICA II
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224118/XARXES DE DADES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA30 - Comprèn el concepte de pla tangent i recta normal a una superfície en un punt.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA31Analitza si una funció és diferenciable.
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224003/FÍSICA I
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224004/FÍSICA II
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224118/XARXES DE DADES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA31 - Analitza si una funció és diferenciable.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA32Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224003/FÍSICA I
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224004/FÍSICA II
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224118/XARXES DE DADES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA32 - Resol problemes d'optimització relacionats amb funcions de diverses variables.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA33Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224003/FÍSICA I
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224118/XARXES DE DADES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA33 - Comprèn geomètrica i formalment els conceptes d'integral doble i triple.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA34Comprèn els fonaments de les EDP.
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224003/FÍSICA I
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224004/FÍSICA II
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224118/XARXES DE DADES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA34 - Comprèn els fonaments de les EDP.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA35Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224003/FÍSICA I
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224004/FÍSICA II
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224118/XARXES DE DADES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA35 - Distingeix vectors linealment independents, de vectors linealment dependents.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA36Determina bases de subespais vectorials concrets.
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224003/FÍSICA I
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224004/FÍSICA II
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224118/XARXES DE DADES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA36 - Determina bases de subespais vectorials concrets.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA37Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224003/FÍSICA I
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224004/FÍSICA II
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224118/XARXES DE DADES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA37 - Calcula nucli i imatge d'una aplicació lineal.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA38Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224003/FÍSICA I
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224004/FÍSICA II
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224118/XARXES DE DADES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA38 - Determina una aplicació lineal coneixent les imatges dels vectors d'una base.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA39Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224003/FÍSICA I
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224004/FÍSICA II
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224118/XARXES DE DADES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA39 - Determina el rang d'una matriu utilitzant les propietats de la dependència lineal i el concepte de
dimensió d'un subespai vectorial.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA40Calcula el determinant d'una matriu quadrada.
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224003/FÍSICA I
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224004/FÍSICA II
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224118/XARXES DE DADES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA40 - Calcula el determinant d'una matriu quadrada.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA41Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224003/FÍSICA I
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224004/FÍSICA II
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA41 - Aplica el càlcul de determinants a la resolució d'un sistema d'equacions lineals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA42Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224003/FÍSICA I
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224004/FÍSICA II
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224118/XARXES DE DADES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA42 - Distingeix sistemes d'equacions lineals compatibles determinats, compatibles indeterminats i
incompatibles.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA43Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224003/FÍSICA I
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224004/FÍSICA II
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA43 - Utilitza el concepte de rang d'una matriu en la classificació dels sistemes d'equacions lineals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA44Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224003/FÍSICA I
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224004/FÍSICA II
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224118/XARXES DE DADES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA44 - Determina la diagonalització de matrius quadrades concretes.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA45Determina la posició relativa de rectes i plans.
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224003/FÍSICA I
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224004/FÍSICA II
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224118/XARXES DE DADES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA45 - Determina la posició relativa de rectes i plans.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA46Resol problemes mètrics entre rectes i plans.
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224003/FÍSICA I
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224004/FÍSICA II
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224118/XARXES DE DADES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA46 - Resol problemes mètrics entre rectes i plans.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
FB2Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Dissenya algorismes per a la resolució de problemes simples.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA2Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Coneix els tipus bàsics de dades, vectors, taules i la seva creació estàtica i dinàmica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA3Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Implementa algorismes en un llenguatge de programació estructurat.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA4Comprèn el procés de compilació.
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Comprèn el procés de compilació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA5Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Aplica estratègies de validació pràctica de la solució obtinguda.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA6Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Documenta el procés de creació de les aplicacions desenvolupades.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA7Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix un algorisme bàsic d'ordenació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA8Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Utilitza el terminal de text com a entrada i sortida i sortida d'informació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA9Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Utilitza els fitxers seqüencials per emmagatzemar i recuperar informació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA10Defineix subrutines.
    RA10 - Defineix subrutines.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Defineix subrutines.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Defineix subrutines.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Defineix subrutines.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Defineix subrutines.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Defineix subrutines.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Defineix subrutines.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Defineix subrutines.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Defineix subrutines.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Defineix subrutines.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Defineix subrutines.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Defineix subrutines.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Defineix subrutines.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Defineix subrutines.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Defineix subrutines.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Defineix subrutines.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Defineix subrutines.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Defineix subrutines.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Defineix subrutines.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Defineix subrutines.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA11Utilitza i crea biblioteques de subrutines.
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Utilitza i crea biblioteques de subrutines.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA12Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Comprèn la correspondència existent entre els elements fonamentals dels llenguatges d'alt nivell i
els elements del llenguatge màquina que donen suport.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA13Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Comprèn el funcionament d'un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA14Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Utilitza els recursos que proporciona un sistema operatiu des de la interfície d'usuari.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA15És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224003/FÍSICA I
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224004/FÍSICA II
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - És capaç d’implementar una aplicació basada en el paradigma orientat a objectes usant el
llenguatge Java.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA16Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Dissenya una interfície gràfica senzilla, i implementa usant les eines SWING proporcionades pel
llenguatge Java.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA17Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Sap utilitzar programes d’anàlisi de modulacions digitals i d’emulació dels diferents efectes
de distorsió que es produeixen en sistemes de comunicació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
FB3Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps, ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de
RA1Coneix el Sistema Internacional de mesures.
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Coneix el Sistema Internacional de mesures.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA2Mesura magnituds físiques.
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Mesura magnituds físiques.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA3Estima els errors dels resultats de mesures.
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Estima els errors dels resultats de mesures.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA4Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Coneix els principis bàsics del càlcul vectorial.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA5Coneix els fonaments de la cinemàtica.
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Coneix els fonaments de la cinemàtica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA6Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'una partícula.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA7Coneix els principis de la conservació de l'energia.
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix els principis de la conservació de l'energia.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA8Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Coneix els fonaments de la dinàmica d'un sistema partícules.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA9Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Comprèn els principis bàsics de la dinàmica del sòlid rígid.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA10Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Sap aplicar els principis bàsics de l'equilibri estàtic d'un cos rígid.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA11Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Coneix els principis bàsics del camp gravitatori.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA12Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Entén els principis bàsics de l'estàtica i dinàmica de fluids.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA13Coneix el comportament elàstic dels sòlids.
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Coneix el comportament elàstic dels sòlids.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA14Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Entén el funcionament d'un oscil·lador harmònic.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA15Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Coneix els conceptes d'oscil·lacions forçades i ressonància mecànica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA16Coneix i aplica la llei de Coulomb.
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Coneix i aplica la llei de Coulomb.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA17Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Entén els conceptes de camp elèctric i potencial elèctric.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA18Comprèn el teorema de Gauss.
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224003/FÍSICA I
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224004/FÍSICA II
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224118/XARXES DE DADES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA18 - Comprèn el teorema de Gauss.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA19Coneix el concepte d'energia electrostàtica.
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA19 - Coneix el concepte d'energia electrostàtica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA20Coneix les característiques dels conductors.
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224003/FÍSICA I
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224004/FÍSICA II
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224118/XARXES DE DADES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA20 - Coneix les característiques dels conductors.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA21Entén el concepte de capacitat elèctrica.
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224003/FÍSICA I
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224004/FÍSICA II
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA21 - Entén el concepte de capacitat elèctrica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA22Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224003/FÍSICA I
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224004/FÍSICA II
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224118/XARXES DE DADES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA22 - Distingeix un material dielèctric d'un altre conductor.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA23Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224003/FÍSICA I
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224004/FÍSICA II
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA23 - Coneix els conceptes bàsics en electrocinètica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA24Analitza circuits bàsics de corrent continu.
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224003/FÍSICA I
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224004/FÍSICA II
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224118/XARXES DE DADES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA24 - Analitza circuits bàsics de corrent continu.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA25Coneix el concepte de camp magnètic.
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224003/FÍSICA I
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224118/XARXES DE DADES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA25 - Coneix el concepte de camp magnètic.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA26Comprèn el concepte de forces magnètiques.
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224003/FÍSICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224004/FÍSICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224118/XARXES DE DADES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA26 - Comprèn el concepte de forces magnètiques.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA27Coneix el moment magnètic d'una espira.
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224003/FÍSICA I
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224004/FÍSICA II
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224118/XARXES DE DADES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA27 - Coneix el moment magnètic d'una espira.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA28Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224003/FÍSICA I
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224004/FÍSICA II
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224118/XARXES DE DADES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA28 - Sap aplicar la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA29Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224003/FÍSICA I
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224004/FÍSICA II
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224118/XARXES DE DADES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA29 - Entén els conceptes d'inducció magnètica, autoinducció i inducció mútua.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA30Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224003/FÍSICA I
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224004/FÍSICA II
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224118/XARXES DE DADES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA30 - Analitza circuits bàsics en règim permanent sinusoïdal.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA31Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224003/FÍSICA I
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224004/FÍSICA II
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224118/XARXES DE DADES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA31 - Coneix les equacions de Maxwell en forma integral com a resum de la teoria electromagnètica.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA32Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224003/FÍSICA I
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224004/FÍSICA II
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224118/XARXES DE DADES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA32 - Coneix les teories corpuscular i ondulatòria de la llum.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA33Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224003/FÍSICA I
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224004/FÍSICA II
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224118/XARXES DE DADES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA33 - Comprèn les lleis de l'òptica geomètrica i la seva aplicació.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA34Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224003/FÍSICA I
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224004/FÍSICA II
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224118/XARXES DE DADES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA34 - Coneix les lleis de l'òptica ondulatòria i els fenòmens d'interferències i difracció.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
FB4Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades
relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels
semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials
i l'aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
RA1Coneix i classificar diferents classes de senyals.
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA1 - Coneix i classificar diferents classes de senyals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA2Coneix les diferents operacions sobre un senyal.
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224118/XARXES DE DADES
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA2 - Coneix les diferents operacions sobre un senyal.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA3Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224003/FÍSICA I
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224004/FÍSICA II
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224118/XARXES DE DADES
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA3 - Coneix com classificar diferents tipus de sistemes.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA4Determina el punt d'equilibri d'un sistema.
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224003/FÍSICA I
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224004/FÍSICA II
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224118/XARXES DE DADES
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA4 - Determina el punt d'equilibri d'un sistema.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA5Coneix com linealitzar sistemes
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224003/FÍSICA I
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224004/FÍSICA II
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224118/XARXES DE DADES
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA5 - Coneix com linealitzar sistemes

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA6Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224003/FÍSICA I
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224004/FÍSICA II
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224118/XARXES DE DADES
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA6 - Determina la resposta temporal de sistemes lineals i invariants.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA7Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224003/FÍSICA I
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224004/FÍSICA II
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224118/XARXES DE DADES
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA7 - Coneix com determinar la resposta a l'impuls d'un sistema

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA8Estableix i resol la integral de convolució
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224003/FÍSICA I
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224004/FÍSICA II
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224118/XARXES DE DADES
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA8 - Estableix i resol la integral de convolució

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA9Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224003/FÍSICA I
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224004/FÍSICA II
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224118/XARXES DE DADES
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA9 - Determina la resposta de sistemes a l'exponencial complexa

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA10Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224003/FÍSICA I
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224004/FÍSICA II
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224118/XARXES DE DADES
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA10 - Coneix com obtenir el diagrama de blocs d'un sistema i la seva manipulació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA11Determina la transformada de Laplace directa i inversa
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224003/FÍSICA I
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224004/FÍSICA II
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224118/XARXES DE DADES
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA11 - Determina la transformada de Laplace directa i inversa

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA12Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224003/FÍSICA I
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224004/FÍSICA II
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224118/XARXES DE DADES
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA12 - Coneix l'ús de la transformada de Laplace per calcular la resposta dels sistemes lineals

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA13Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224003/FÍSICA I
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224004/FÍSICA II
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224118/XARXES DE DADES
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA13 - Determina el comportament d'un sistema a partir de la posició dels pols i zeros de la funció de
transferència

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA14Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224003/FÍSICA I
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224004/FÍSICA II
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224118/XARXES DE DADES
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA14 - Coneix les especificacions de la resposta transitòria, sistemes de primer i segon ordre

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA15Coneix el concepte de la realimentació
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224003/FÍSICA I
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224004/FÍSICA II
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224118/XARXES DE DADES
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA15 - Coneix el concepte de la realimentació

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA16Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224003/FÍSICA I
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224004/FÍSICA II
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224118/XARXES DE DADES
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA16 - Coneix com determinar l'estabilitat dels sistemes lineals

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA17Coneix el concepte d'estat i variable d'estat
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224003/FÍSICA I
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224004/FÍSICA II
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224118/XARXES DE DADES
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA17 - Coneix el concepte d'estat i variable d'estat

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA18Planteja i resol l'equació d'estat
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224003/FÍSICA I
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224004/FÍSICA II
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224118/XARXES DE DADES
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA18 - Planteja i resol l'equació d'estat

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA19Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224003/FÍSICA I
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224004/FÍSICA II
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224118/XARXES DE DADES
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA19 - Coneix la relació entre l'equació d'estat i funció de transferència

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA20Determina les formes canòniques de representació d'un sistema
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224003/FÍSICA I
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224004/FÍSICA II
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224118/XARXES DE DADES
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA20 - Determina les formes canòniques de representació d'un sistema

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA21Coneix la realimentació d'estat
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224003/FÍSICA I
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224004/FÍSICA II
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224118/XARXES DE DADES
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA21 - Coneix la realimentació d'estat

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA22Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224003/FÍSICA I
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224004/FÍSICA II
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224118/XARXES DE DADES
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA22 - Coneix com determinar diferents representacions gràfiques de la resposta en freqüència

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA23Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224003/FÍSICA I
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224004/FÍSICA II
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224118/XARXES DE DADES
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA23 - Coneix com determinar l'amplada de banda, freqüència de ressonància, restant i la seva relació
amb la resposta temporal dels sistemes lineals de segon ordre

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA24Coneix els filtres analògics bàsics
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224003/FÍSICA I
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224004/FÍSICA II
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224118/XARXES DE DADES
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA24 - Coneix els filtres analògics bàsics

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA25Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224003/FÍSICA I
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224004/FÍSICA II
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224118/XARXES DE DADES
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA25 - Coneix conceptes bàsics de TC: corrent, tensió, circuit elèctric, model en xarxa, node, branca,
bipol, lleis d’interconnexió (Kirchhoff).

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA26Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224003/FÍSICA I
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224004/FÍSICA II
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224118/XARXES DE DADES
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA26 - Coneix els elements bàsics dels circuits elèctrics: fonts, resistors, condensadors i bobines
ideals.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA27Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224003/FÍSICA I
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224004/FÍSICA II
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224118/XARXES DE DADES
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224121/RADIACIÓ I ONES
    RA27 - Determina les variables secundàries de potència i d’energia als bipols elementals dels circuits
elèctrics.

17224122/TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA
 RA28Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224003/FÍSICA I
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224004/FÍSICA II
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224009/PROCESSAT DE SENYAL
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224010/TEORIA DE CIRCUITS
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224011/SISTEMES LINEALS
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224103/ELECTRÒNICA BÀSICA
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224107/FONAMENTS DE COMUNICACIONS
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224108/COMUNICACIONS DIGITALS
    RA28 - Coneix les formes d’ona més usuals dels circuits elèctrics.

17224114/PROGRAMACIÓ
    RA28 - Coneix les formes d’ona més