2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTICUM
   Avaluació
  Descripció Pes
Estada de pràctiques 1) Evaluació de l'empresa
2)Elaborar una memoria sobre la estada en práctiques
25
75
Altres

3) Fer una defensa publica del treball realitzat a l'empresa

25
 
Altres comentaris i segona convocatòria