2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.5
A5.1
A5.2
14 28 42
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.5
A5.1
A5.2
B4.1
12 18 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.5
A5.1
A5.2
B4.1
3 4.5 7.5
Atenció personalitzada
1.5 0 1.5
 
Proves de desenvolupament
A1.5
A5.1
A5.2
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
A1.5
A5.1
A5.2
2 0 2
Proves pràctiques
A1.5
A5.1
A5.2
B4.1
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat