2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
1
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
1
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
1
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
1
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
1
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
1
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
1
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
1
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
1
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la
enginyeria.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214008/QUÍMICA I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214009/QUÍMICA II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA11Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214008/QUÍMICA I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214009/QUÍMICA II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214008/QUÍMICA I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214009/QUÍMICA II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214008/QUÍMICA I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214009/QUÍMICA II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA16Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Té coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves
aplicacions a la enginyeria.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA17 Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214003/FÍSICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214008/QUÍMICA I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214009/QUÍMICA II
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA18 Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214003/FÍSICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA19Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214003/FÍSICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214008/QUÍMICA I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214009/QUÍMICA II
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA20Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214003/FÍSICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214008/QUÍMICA I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214009/QUÍMICA II
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA21Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214003/FÍSICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214008/QUÍMICA I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214009/QUÍMICA II
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA22Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214003/FÍSICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214008/QUÍMICA I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214009/QUÍMICA II
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA23Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214003/FÍSICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214008/QUÍMICA I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214009/QUÍMICA II
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA24Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214003/FÍSICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA25Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214003/FÍSICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214008/QUÍMICA I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214009/QUÍMICA II
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA26Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214003/FÍSICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214008/QUÍMICA I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214009/QUÍMICA II
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA27Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214003/FÍSICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214008/QUÍMICA I
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214009/QUÍMICA II
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Reconèix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA28Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214003/FÍSICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214008/QUÍMICA I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214009/QUÍMICA II
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA29Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214003/FÍSICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214008/QUÍMICA I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214009/QUÍMICA II
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA30Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA30 - Té coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA31Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214003/FÍSICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214008/QUÍMICA I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214009/QUÍMICA II
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA32Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214008/QUÍMICA I
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214009/QUÍMICA II
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA32 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA33Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214003/FÍSICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214008/QUÍMICA I
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214009/QUÍMICA II
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA33 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA34S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214003/FÍSICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214008/QUÍMICA I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214009/QUÍMICA II
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA35Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214003/FÍSICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214008/QUÍMICA I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214009/QUÍMICA II
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA36Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214003/FÍSICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214008/QUÍMICA I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214009/QUÍMICA II
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA37Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214003/FÍSICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214008/QUÍMICA I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214009/QUÍMICA II
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA38Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214003/FÍSICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214008/QUÍMICA I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214009/QUÍMICA II
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA39Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214003/FÍSICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214008/QUÍMICA I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214009/QUÍMICA II
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA40Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214003/FÍSICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214008/QUÍMICA I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214009/QUÍMICA II
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA41Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214003/FÍSICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214008/QUÍMICA I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214009/QUÍMICA II
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA42Coneix la normativa vigent
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214003/FÍSICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214008/QUÍMICA I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214009/QUÍMICA II
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA43Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214003/FÍSICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA44Coneix i aplica els mètodes operatius.
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214008/QUÍMICA I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214009/QUÍMICA II
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA45Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214003/FÍSICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214008/QUÍMICA I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214009/QUÍMICA II
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA46Aplica la normalització a peces industrials.
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214003/FÍSICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214008/QUÍMICA I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214009/QUÍMICA II
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA47Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214003/FÍSICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214008/QUÍMICA I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214009/QUÍMICA II
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA48Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214008/QUÍMICA I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214009/QUÍMICA II
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA49Aplica els programes de DAO.
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214008/QUÍMICA I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214009/QUÍMICA II
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA50Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214003/FÍSICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214008/QUÍMICA I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214009/QUÍMICA II
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA51Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214003/FÍSICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214008/QUÍMICA I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214009/QUÍMICA II
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA52Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA53Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214003/FÍSICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214008/QUÍMICA I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214009/QUÍMICA II
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA54Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214008/QUÍMICA I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214009/QUÍMICA II
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA55Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214003/FÍSICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214008/QUÍMICA I
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214009/QUÍMICA II
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA55 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural:
càlcul d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes
tècnics.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA56Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214003/FÍSICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214008/QUÍMICA I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214009/QUÍMICA II
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA57Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214003/FÍSICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214008/QUÍMICA I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214009/QUÍMICA II
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA58Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214003/FÍSICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA59Defineix i calcula la força de flotació.
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214003/FÍSICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214008/QUÍMICA I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214009/QUÍMICA II
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA60Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214003/FÍSICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214008/QUÍMICA I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214009/QUÍMICA II
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA61Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214003/FÍSICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214008/QUÍMICA I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214009/QUÍMICA II
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA62Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214003/FÍSICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214008/QUÍMICA I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214009/QUÍMICA II
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA63Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214003/FÍSICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214008/QUÍMICA I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214009/QUÍMICA II
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA64Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214003/FÍSICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214008/QUÍMICA I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214009/QUÍMICA II
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA65Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214003/FÍSICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214008/QUÍMICA I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214009/QUÍMICA II
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA66Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214003/FÍSICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214008/QUÍMICA I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214009/QUÍMICA II
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA67Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/FÍSICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/QUÍMICA I
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/QUÍMICA II
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA67 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA68Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/FÍSICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/QUÍMICA I
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/QUÍMICA II
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA68 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA69Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/FÍSICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/QUÍMICA I
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/QUÍMICA II
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA69 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA70Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214003/FÍSICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214008/QUÍMICA I
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214009/QUÍMICA II
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA70 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries; Modelització i optimització.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA71Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214003/FÍSICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214008/QUÍMICA I
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214009/QUÍMICA II
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA71 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA72Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214003/FÍSICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214008/QUÍMICA I
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214009/QUÍMICA II
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA72 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA73Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214003/FÍSICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214008/QUÍMICA I
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214009/QUÍMICA II
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA73 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA74Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214003/FÍSICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214008/QUÍMICA I
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214009/QUÍMICA II
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA74 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA75Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214003/FÍSICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214008/QUÍMICA I
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214009/QUÍMICA II
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA75 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A2.1Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A2.3Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
RA1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.1Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit
de l'enginyeria
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214003/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214003/FÍSICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214003/FÍSICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214003/FÍSICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214003/FÍSICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214008/QUÍMICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214009/QUÍMICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA16Usa un llenguatge apropiat a la situació
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214003/FÍSICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Usa un llenguatge apropiat a la situació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.2Adaptar-se a un entorn canviant
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.3Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
RA1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís;
es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.4Resoldre els conflictes de manera constructiva
RA1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
de l’àmbit professional
RA1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214003/FÍSICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214003/FÍSICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214003/FÍSICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214003/FÍSICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214003/FÍSICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214003/FÍSICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
RA1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214003/FÍSICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
RA1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
RA1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214003/FÍSICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214003/FÍSICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.6Motivar i transmetre entusiasme als altres
RA1Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
RA1Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214003/FÍSICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214003/FÍSICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214003/FÍSICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214003/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214003/FÍSICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214003/FÍSICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214003/FÍSICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214003/FÍSICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214003/FÍSICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
RA1Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.2Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
RA1Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214003/FÍSICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214003/FÍSICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214003/FÍSICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA16En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214003/FÍSICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.4Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
RA1Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214003/FÍSICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214003/FÍSICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214003/FÍSICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214003/FÍSICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214003/FÍSICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214003/FÍSICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214003/FÍSICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214008/QUÍMICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214009/QUÍMICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA16Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214003/FÍSICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B5.2Assumir posicions emprenedores
RA1Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214003/FÍSICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214003/FÍSICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B5.3Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu
àmbit professional
RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214003/FÍSICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214003/FÍSICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214003/FÍSICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214003/FÍSICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA13Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214003/FÍSICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214008/QUÍMICA I
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214009/QUÍMICA II
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214003/FÍSICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214008/QUÍMICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214009/QUÍMICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA16Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214003/FÍSICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214008/QUÍMICA I
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214009/QUÍMICA II
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA17Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214003/FÍSICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214008/QUÍMICA I
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214009/QUÍMICA II
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C1.1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214003/FÍSICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214003/FÍSICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214003/FÍSICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214003/FÍSICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214003/FÍSICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214003/FÍSICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214008/QUÍMICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214009/QUÍMICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214003/FÍSICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214008/QUÍMICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214009/QUÍMICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C1.2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214003/FÍSICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214003/FÍSICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214003/FÍSICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214003/FÍSICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C1.3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214003/FÍSICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214003/FÍSICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214003/FÍSICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214003/FÍSICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C1.4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214003/FÍSICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214003/FÍSICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214003/FÍSICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214003/FÍSICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214003/FÍSICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214008/QUÍMICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214009/QUÍMICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214003/FÍSICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214008/QUÍMICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214009/QUÍMICA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C2.1Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214003/FÍSICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214003/FÍSICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214003/FÍSICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C2.2Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214003/FÍSICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214003/FÍSICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214003/FÍSICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214008/QUÍMICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214009/QUÍMICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214003/FÍSICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214008/QUÍMICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214009/QUÍMICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20214116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS