2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
1
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
1
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
1
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
1
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
2
1
4
0
0
7
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
2
0
2
1
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
1
4
0
1
1
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
2
0
2
1
4
1
0
3
ELECTROTÈCNIA
2
0
2
1
4
1
0
1
BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
2
0
2
1
4
1
0
2
CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
2
0
2
1
4
1
0
4
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
2
0
2
1
4
1
0
5
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
2
0
2
1
4
1
0
7
FITOTÈCNIA
2
0
2
1
4
1
0
8
BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
2
0
2
1
4
1
0
9
PROTECCIÓ DE CULTIUS
2
0
2
1
4
1
1
4
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
2
0
2
1
4
1
2
0
MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
2
0
2
1
4
1
2
1
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
2
0
2
1
4
1
2
5
QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
2
0
2
1
4
1
2
6
GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
2
0
2
1
4
1
0
6
OFICINA TÈCNICA
2
0
2
1
4
1
1
1
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
2
0
2
1
4
1
1
2
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
2
0
2
1
4
1
1
3
COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
2
0
2
1
4
1
1
7
CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
2
0
2
1
4
1
1
8
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
2
0
2
1
4
1
2
2
ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
2
0
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
2
0
2
1
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
2
0
2
1
4
2
0
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
2
0
2
1
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
2
0
2
1
4
2
1
3
EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
2
0
2
1
4
2
1
4
TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
2
0
2
1
4
2
1
5
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214003/FÍSICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214107/FITOTÈCNIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214107/FITOTÈCNIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214107/FITOTÈCNIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA8Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214107/FITOTÈCNIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA11Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214107/FITOTÈCNIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA16Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA17 Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214003/FÍSICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA18 Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214003/FÍSICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA19Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214003/FÍSICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA20Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214003/FÍSICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA21Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214003/FÍSICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA22Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214003/FÍSICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA23Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214003/FÍSICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA24Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214003/FÍSICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA25Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214003/FÍSICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA26Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214003/FÍSICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA27Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214003/FÍSICA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA28Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214003/FÍSICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA29Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214003/FÍSICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA30Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214107/FITOTÈCNIA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA31Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214003/FÍSICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214107/FITOTÈCNIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA32Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA33Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214003/FÍSICA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA34S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214003/FÍSICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214107/FITOTÈCNIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA35Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214003/FÍSICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA36Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214003/FÍSICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA37Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214003/FÍSICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA38Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214003/FÍSICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA39Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214003/FÍSICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA40Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214003/FÍSICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214107/FITOTÈCNIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA41Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214003/FÍSICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA42Coneix la normativa vigent
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214003/FÍSICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214107/FITOTÈCNIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA42 - Coneix la normativa vigent

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA43Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214003/FÍSICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA44Coneix i aplica els mètodes operatius.
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214003/FÍSICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA45Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214003/FÍSICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214107/FITOTÈCNIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA46Aplica la normalització a peces industrials.
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214003/FÍSICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA47Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214003/FÍSICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA48Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA49Aplica els programes de DAO.
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214003/FÍSICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA49 - Aplica els programes de DAO.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA50Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214003/FÍSICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214107/FITOTÈCNIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA51Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214003/FÍSICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA52Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214107/FITOTÈCNIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA53Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214003/FÍSICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA54Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214003/FÍSICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214107/FITOTÈCNIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA55Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214003/FÍSICA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA56Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214003/FÍSICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA57Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214003/FÍSICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA58Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214003/FÍSICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA59Defineix i calcula la força de flotació.
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214003/FÍSICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA60Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214003/FÍSICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA61Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214003/FÍSICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214107/FITOTÈCNIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA62Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214003/FÍSICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA63Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214003/FÍSICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA64Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214003/FÍSICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA65Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214003/FÍSICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA66Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214003/FÍSICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214107/FITOTÈCNIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA67Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214003/FÍSICA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA68Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214003/FÍSICA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214107/FITOTÈCNIA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA69Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214003/FÍSICA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA70Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214003/FÍSICA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA71Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214003/FÍSICA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA72Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214003/FÍSICA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA73Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214003/FÍSICA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA74Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214003/FÍSICA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA75Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214003/FÍSICA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA76Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214003/FÍSICA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA77Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214003/FÍSICA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA78Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214003/FÍSICA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA79Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214003/FÍSICA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA80Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214003/FÍSICA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA81Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214003/FÍSICA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214107/FITOTÈCNIA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA82Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214003/FÍSICA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA83Distingeix els processos geològics i geomorfològics
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214003/FÍSICA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214107/FITOTÈCNIA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA84Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214003/FÍSICA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214107/FITOTÈCNIA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA85Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214003/FÍSICA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214107/FITOTÈCNIA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA86Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214003/FÍSICA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214107/FITOTÈCNIA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA87Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214003/FÍSICA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214107/FITOTÈCNIA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA88Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214003/FÍSICA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA89Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214003/FÍSICA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA90Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214003/FÍSICA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA91Aplica coneixements d’economia i organització industrial.
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214003/FÍSICA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA92Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214003/FÍSICA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA93Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214003/FÍSICA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA94Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214003/FÍSICA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA95Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214003/FÍSICA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA96Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214003/FÍSICA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA97Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214003/FÍSICA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA98Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/FÍSICA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214107/FITOTÈCNIA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA99Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/FÍSICA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214107/FITOTÈCNIA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA100Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/FÍSICA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214107/FITOTÈCNIA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA101Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214003/FÍSICA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA102Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214003/FÍSICA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214107/FITOTÈCNIA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA103Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214003/FÍSICA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA104Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214003/FÍSICA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA105Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214003/FÍSICA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214107/FITOTÈCNIA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214106/OFICINA TÈCNICA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214113/COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214117/CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214118/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214122/ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214203/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214213/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214214/TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214215/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
 RA106Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214003/FÍSICA
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214004/FISICOQUÍMICA
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214005/MATEMÀTIQUES I
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214006/MATEMÀTIQUES II
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214103/ELECTROTÈCNIA
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214101/BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214102/CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214107/FITOTÈCNIA
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214109/PROTECCIÓ DE CULTIUS
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214114/ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214120/MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214125/QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS
    RA106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214126/GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA