2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  HIGIENE INDUSTRIAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Definir els conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball AP1
AP2
AP3
AP4
Identificar les funcions generals i específiques del professional de la prevenció AP1
AP2
AP3
AP4
Aplicar els mètodes de protecció col·lectiva AP1
AP2
AP3
AP4
Analitzar i avaluar els risc d'accident i la investigació dels mateixos com a mètode preventiu. AP1
AP2
AP3
AP4
Elaborar plans d'emergència i autoprotecció AP1
AP2
AP3
AP4
Analitzar, avaluar i controlar els riscs específics de llocs, equips de treball, i productes perillosos AP1
AP2
AP3
AP4