2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
65
Debats
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
5
Presentacions / exposicions
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
20
Proves objectives de tipus test
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria consistirà en un examen escrit sobre els continguts de la matèria de les classes magistrals.