2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement (2012)
 Assignatures
  METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
   Atenció personalitzada
 
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Atenció personalitzada
Descripció
És el temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes i persegueix els següents objectius: - Atendre, fer el seguiment i orientar a nivell professional a l’alumne. - Intercanviar informació, opinió i coneixements. - Afavorir el feedback entre professor i alumne sobre els treballs de l’assignatura. - Realitzar un seguiment de la comprensió de conceptes i continguts i aclariment de dubtes. - Assessorar en la recerca d’informació. - Etc.