2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Els delictes contra la vida - Homicidi
- Assassinat
- Auxili i inducció al suicidi. Especial referència a l'eutanàsia
- Avortament.
Tema 2. Els delictes contra la integritat - Lesions
- Violència física o psíquica en l'àmbit familiar.
Tema 3. Els delictes contra la llibertat - Detencions il·legals
- Amenaces
- Coaccions
Tema 4. Delictes contra la integritat moral - Tortura
- Tracte degradant
Tema 5. Tracta de sers humans - El delicte de tracta de sers humans
Tema 7. Els delictes contra la llibertat sexual - Agressions sexuals
- Abusos sexuals
- Assetjament sexual
- Prostitució i corrupció de menors.
Tema 8. El delicte d'omissió del deure d'auxili - Omissió del deure d'auxili
Tema 9. Delictes contra la intimitat i contra l'honor. - Descobriment i revel·lació de secrets
- Violació de la llar
- Calúmnies i injúries
Tema 10. Delictes contra les relacions familiars - Trencament dels deures de custòdia i inducció de menors a l'abandonament del domicili
- Sostracció de menors
- Abandonament de família, menors o incapaços
Tema 11. Delictes contra el patrimoni - Furt
- Robatori
- Robatori i furt d'ús de vehicles
- Danys
Tema 12. Defraudacions i insolvències punibles - Estafa
- Apropiació indeguda
- Insolvències punibles
Tema 13. Falsedats - Falsificació de moneda
- Falsificació de documents públics, oficials i mercantils
- Falsificació de documents privats.
- Falsificació de certificats
Tema 14. Delictes contra la seguretat col·lectiva - Delictes contra la salut pública: especial referència al tràfic de drogues
- Delictes contra la seguretat vial
Tema 15. Delictes contra l'Administració Pública - Prevaricació
- Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets
- Suborn
- Tràfic d'influències
- Malversació
- Fraus a l'Administració
Tema 16. Delictes contra l'Administració de Justícia - Prevaricació
- Omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la seva persecució
- Encobriment
- Realització arbitrària del propi dret
- Acusació i denúncia falsa
- Fals testimoni
- Trencament de condemna