2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Fonts d'informació
Bàsica , , ,
, , ,
, , ,
, , ,

Bibliografia  bàsica de consulta  (1) / Bibliografia d’ ampliació ( 2) / bibliografia recomanada per la recensió del llibre ( 3)

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL  1 ER BLOC DE CONTINGUTS

FERICGLA, Josep Maria.(2002). "Visión general del envejecimiento en distintas culturas". A: Envejecer. Una antropología de la ancianidad. Barcelona. Editorial Antropos.  (1)

BAZO, MARIA TERESA (2001) La  vejez como construcción cultural . Revista de Gerontologia  vol. 4 (1)

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL BLOC 2 DE CONTINGUTS

NAVARRO, VICENÇ ( 2002) Bienestar insuficiente, democracia incompleta.  Ed. Anagrama. Colección Argumentos ( 2)

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA ( 2002) Llibre Blanc de la gent gran amb dependència.Repensar l' atenció a la gent gran amb dependència : 45 propostes i 10 recomanacions. (2)

Generalitat de CATALUNYA (2009)  70 hores de debat entre els professionals dels serveis soicals. Papers d' Acció Social.

Ley 39/2006 de 14 de diciembre. de promoción de la autonomia personal i atenció a la persona en  situación de dependencia . Boletín Oficial del Estado. nª 299 de 15/12/2006.

Llei 12/2007 d' 11 ' octubre de serveis socials. Diari Oficial de la Genralitat de Catalunya, nª 4990, de 18/10/07.

IMSERSO (2010). Principales líneas de actuación sobre políticas relacionadas con el envejecimiento activo. En IMSERSO. Libro blanco del envejecimiento activo.Resumen, páginas 85-108 Madrid.http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-resumen-libro-blancoenvejecimiento-2010.pdf.

Julio Pérez Díaz, J. (2011). “Demografía, envejecimiento y crisis. ¿Es sostenible el Estado de Bienestar?”. En El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global. Ekonomi Gerizan, 18, páginas 47-62. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. http://digital.csic.es/bitstream/10261/33013/1/2011_FCAVN.pdf

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL BLOC 3 ER DE CONTINGUTS

SALCEDO DAMIAN,( 1999) Los valores en la practica del Trabajo Social. Editorial Narcea. Colección sociocultural. Madrid (1)

DECALMER, PETER i GLENDENNING, FRANK comp. (2000).  El maltrato a las personas mayores.  Barcelona. Editorial Paídos,Trabajo Social nº 8   (2)

IMSERSO, ( 2002) Maltrato a las personas mayores: El sufrimiento silencioso . A: Revista Sesenta y más. Madrid. Octubre 2002.  (1)

FERIGCLA, JOSE MARIA, ( 2002) " La jubilación: un rito desestructurante y desestructurado". A  Envejecer, una antropologia de la ancianidad. Editorial Herder ( 1)

MARTINEZ MAROTO, ANTONIO ( 2005) El maltrato a los mayores y  su regulación en la legislación española. Imserso 2005

PLUJÀ CALDERÓN, MARTA (2007) L´exclussió residencia envelleix. A : RTS núm 180. abril 2007.

Generalitat de Catalunya ,Secretaria de la Família (2011) Protocol Marc  i orientacions d' actuacio contra els maltractaments a les persones grans.

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL TREBALL DE RECENSIÓ

COLL, ,ARIA ROSA i FERRE, JOSEP MARIA (2000) Quan  l' àvia no sap ni com es diu Viure amb l' Alzheimer  dins de  casa. EditoriaL Claret. Col·lecció Els Daus núm. 203 Barcelona.  (3)

ALTERRA, AARON (2001) El cuidador. Una vida con el Alzheimer. Editorial Páidos Ibéricas. Madrid    ( 3)

PÀMIES, MARIA TERESA ( 2002)  L’ aventura d’ envellir.  Editorial Ampúries. Barcelona.    (3)

DUOCASTELLA, PILAR ,(1998) Dona i  cadira. Ed. La Campana. Barcelona (3)

ALÒS, MARTA (2005)  El dia que vaig oblidar el meu nom.  Pagés Editors. Lleida (3)

BYLEY JOHN ( 1999) Elegia a Iris. Alianza Editorial. Madrid. (3)

UPDIKE, JOHN (1958) La feria del asilo. Editorial el desván del libro (3)

DELIBES, MIGUEL (  1959)  La hoja roja. Editorial Destino. (3)

JEANMAIRE, FEDERICO (2009 ), Mas liviano que el aire. Ed. Alfaguara

KOHAN, MARTIN (2009) Cuentas pendientes. Ed. Anagrama. Narrativas hispánicas.

MAGNUS, ARIEL   ( 2009) Cartas a mi  vecina de arriba . Ed. Norma.

BERGSSON, GUDBERGUR ( 2012 )  Pérdida. Col. Andanzas

MAE, VALTER HUGO  (2012 ) La máquina de hacer españoles. Col. Literaturas.


CORRESPONENT AL BLOC 4 ART DE CONTINGUTS

Worden, J. William (2000) "El apego, la pèrdida y las tareas del duelo". " Reacciones normales en el duelo: el duelo complicado ". A: El tratamiento del duelo : asesoramiento psicológico y terapia. Editorial Paidos Barcelona.   (2)

Tizón, Jorge ( 2004)  Pérdida,  Pena, Duelo, investigación y Asisténcia. Editorial Paidos  (1)

Sanchez, Mariola i  Fuertes , Mª Àngels. (1999)  L' acompanyament en el dol.  A: RTS núm. 153 Barcelona.   (1)

BARLEY , NIGEL (2005) Cap 1. " La universalidad de la muerte " A: Bailando sobre la tumba. Editorial Anagrama. Crónicas (1)

Barbero Gutierrez, Javier (2006): " La muerte de un ser querido. Duelo y adaptación en las personas mayores". A: Infoportalmayores. Lecciones de gerontologia, núm. 53.

Diputacio de Barcelona,  (2011) Famílies, exclussió social i disrupcions en els cicles de la vida. Una mirada a les polñítiques socials des de baix. IGOR i UAB.

Gurrola Peña, GM; Balcázar Nava P. i altes (2011) Actitud ante la  muerte en ancianos . 12 Congrès virtul de psiquiatria. Interpsiquis 2011.

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL BLOC  5  È  DELS CONTINGUTS

DEPARTAMENT  DE BENESTAR I FAMÍLIA (200) Llibre blanc de la gent gran activa. El paper actiu de la gent gran a la nova societat: 50 propostes de millora i 145 recomanacions.(2)

Casado, Demetrio i Guillén , Encarna (2002)  Manual  de servicios sociales. Editorial CCS.  (2)

Payne , Malcom  (1995) Capítol 12. Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Una introducción crítica.  Editorial Paidos. Madrid    (2)

Sánchez Vidal, Alipio (1999)  Ética de la intervención social.  Barcelona Editorial Paidós Trabajo Social, nº 7   (1)

Banks, Sara (1997) Ética y valores en el Trabajo Social . Editorial Paidos. Trabajo Social. Madrid.    (2)

Planella, Jordi (2003) De l' atenció a l' acompanyament social de la persona. Reflexions sobre un procés. A:RTS, revista de Treball Social núm.169 de març de 2003. (2).

Pelegrí Vianya, Xavier (2000)  “ El Treball Social com a professió “  A: RTS  (Barcelona)    (1)

BARBERO, J. Manuel, (2003) El Trabajo Social en España. Editores Mira Colección Trabajo Social hoy. .   (2)

BARRERA ALGARIN, E (  2005) Metodologia del Trabajo Social . Edicions Aconcagua. (2)

GARCIA, GUSTAVO; RAMIREZ,  JM ( 2005) Diseño y evolución de proyectos sociales, Edicions Certeza (2)

TOLEDANO GONZÁLEZ, LOLA ( 2008) " ¿ Se puede ? . Trabajo Social en domicilios de ancianos.  Accessit al IV premi  d'investigació  en Treball Social  DOLORS ARTEMAN.  Ed. Col·legi Oficial de diplomats en treball social i assistents socials de Catalunya . Barcelona. ( 1)

 COLOM MASFRET. DOLORS ( 2008). El Treball Social  al segle XXI : una professió al servei de les persones " A: RTS núm. 185. Aprenent del passat, projectant-nos cap al futur. ( II)  Desembre de 2008. pàg. 35-48.  (1)

VERDE DIEGO, CARMEN,  ( 2008)  " La exigencia de renovación del Trabajo Social en contextos postbienestaristas" En RTS  núm. 184, Aprenent del apssat, projectant-nos cap al futur. (I)  pag. 45 a 57.  Agost de 2008  (1)

Ginesta i Rey (2011) "  Reflexions sobre el  Treball Social lals serveis socials bàsics ", a RTS 194  desembre de 2011.

 

PEL·LICULES AMB CONTINGUTS SOBRE LA VELLESA, DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L’ ASSIGNATURA *

Títol : ¿ Y TU QUIÉN ERES ?

Producció : Espanyola

Director:Antonio Mercero

Data: 2006

Durada:1 h, 30 mn.

Tipus : Drama

Sinopsi: Narra l' experiència quotidiana i alhora particular d' una família que té cura d' un avi  que comença a tenir problemes severs de salut i la particular relació amb la seva neta.

Títol  LUGARES COMUNES

Producció :  España/Argentina

Director: Adolfo Aristaraín

Data: 2002

Durada: 1 h. 12 mn.

Tipus: Drama

Sinopsi: Un professor universitari rep sense previ avís la notificació d’ una jubilació forçosa. Aquest fet canviarà completament la seva vida i la de la seva esposa.

Títol :  AMOUR

Producció : Austria

Director :  Michael Haneke

Data: 2012

Durada :127 mn.

Tipus :Drama

Sinopsi:
Georges y Anne,  son dos professors de música clàsica jubilados que vivuen  París. La seva fill també es dedica a la música, i vive a Londres amb el seu marit. Un día, Anne té un infart/embòlia.  En tornar de  l' hospital, a conseqüències de la malatia  una part del seu cos está paralitzat. L' estimacio   que  els ha unit   durant tant0s anys es verá posarà  a prova.

Títol : LAS CHICAS DE LA LENCERIA

Data: 2006

Producció: Suïssa

Direcció :Bettina Oberli

Durada: 1 hora i  30 mn.  

Tipus :Comèdia

Sinopsi: Martha, la protagonista no ha pogut superar la mort del seu marit i tracta per tots els medis de  seguir amb la seva vida. Les seves amigues  volen que ella   aconsegueixi fer realitat  el seu somni de ser modista i   confeccionant roba interior femenina. Li donen suport davant de l´hipocresia  d' una societat que  es resisteix als canvis.

 

Títol :   LA CAJA DE PANDORA

Any : 2008

Producció :  Coproducció Turca/Alemana  i Francesa

Director/a:  Yesim Ustaogly i altres codirectors.

Durada: 112 mn.

Tipus : Drama

Sinopsi:  Es la història de tres germans que reben la notícia  de que la seva mare gran i malalta ha marxat de   casa seva, situada a una zona rural. Hauran d' aparcar  les seves vides i els seus problemes per anar a la recerca de la seva mare desapareguda.

Títol : TRES VECES VEINTE

Any:2011

Producció:  Bèlgica,Franca i Regne Unit

Director:  Julie Costa Gavras

Durada: 112 mn.

Tipus: drama

Sinopsi:  Història d´una matrimoni  benestant  a punt d´entrar als 60 anys i  de l´afrontament que  cadascú  en fa  del seu procès.

Títol : L'EXÒTIC HOTEL  MARIGOLD 

Any:2011

Direcció : John Madden

Producció : Regne Unit

Durada:124 mn.

Tipus:Comèdia

Sinopsi:Una colla d’ ancians anglesos decideixen  gaudir de la seva jubilació a Bangalore, una exòtica població de la India, però les diferències culturals   aviat  es posaran de manifest. 

 

En el cas  de que  l’ alumne/a vulgui fer la recensió d’ una altre pel·licula que no estigui dintre de la llista proposada ,  ho haurà de consensuar obligatòriament i  previa amb el professor/a. Si no  es realitza aquest requisit previ la prova no  restarà  avaluada.

 

PÀGINES WEB D'INTERÈS

portalsocial

imserso/mayores ( revista sesenta y más, minusval... )

gencat.net/benestar

 associació  eimamaltrato.wordpress.com

Web de la Diputacio de Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementària