2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 5 5
Pràctiques a través de TIC
A2
A5
B3
B5
C3
0 15 15
Fòrums de debat
A2
A4
B2
B6
C5
0 15 15
Treballs
A3
A4
A5
B2
B3
B5
B6
C5
0 30 30
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada
A2
A3
A4
C3
0 30 30
Atenció personalitzada
B2
B3
2 3 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat