2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
A3
B5
B6
C1
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A2
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (70%)
80%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria (la nota final de la primera convocatòria serà la nota de l'examen final).

La qualificació final en segona convocatòria serà la més favorable a l'estudiant d'entre:

a)20% treball i 80% examen final.

b) 100% examen final.