2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
   Fonts d'informació
Bàsica

- Contabilidad financiera: Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES. J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Contabilidad Financiera: Un enfoque actual. C. Mallo y A. Pulido. Editorial Paraninfo.

- Plan General de Contabilidad. A. Pedro Gómez, P. Rodríguez Sanz, F. Alcarz Quiles, J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Ejercicios resueltos y comentados con el Nuevo Plan General de Contabilidad. F. Gómez, O. Amat. ACCID.

- Guía práctica del Plan General de Contabilidad. E. Pascual. Editorial Lex Nova.

Complementària