2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i financer.
Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions lineals.
Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa