2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  HABILITATS DIRECTIVES
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Introducció a les habilitats directives 1.1. Importància de les habilitats directives
1.2. Habilitats directives: intuïció o aprenentatge?
1.3. El catàleg de les habilitats directives
TEMA 2: Les competències 2.1. Concepte de competència
2.2. Identificació i mesura de les competències
2.3. Adequació de les competències als rols realitzats


TEMA 3: Grups i equips 3.1. Què és un grup? Què és un equip?
3.2. Tipus de grups
3.3. Eficiència i ineficiència dels equips
3.4. Rols en els grups
TEMA 4: Estils de direcció i lideratge 4.1. Què és un líder? Qui és un líder?
4.2. Conceptes al voltant del lideratge
4.3. Per què observar els estils de direcció?
4.4. Catàleg d'estils
TEMA 5: Els conjunts de competències 5.1. Clústers de competències
5.2. La intel·ligència emocional
5.3. Orientació a persones, negoci, intern i extern