2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
Distingeix i contrasta les concepcions jurídiques fonamentals i les diferents formes del pensament jurídic
 A2 Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts dels diferents ordenaments jurídics espanyols
 A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics