2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET ROMÀ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A8
2 1 3
Sessió Magistral
A8
34 7 41
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
C4
8 8 16
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A8
2 2 4
Atenció personalitzada
A8
2 0 2
 
Proves orals
A8
C4
4 48 52
Proves pràctiques
A8
2 16 18
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat