2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PART GENERAL DEL DRET CIVIL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
CE7
2 0 2
Sessió Magistral
CE1
CE7
CE9
38 76 114
Resolució de problemes, exercicis
CE1
CE7
CE9
14 7 21
Atenció personalitzada
CE1
CE7
CE9
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
CE1
2 2 4
Proves objectives de tipus test
CE1
1 1 2
Proves pràctiques
CE1
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat