2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A4 Genèric
 A6 Coneix l’estructura i les regles de redacció de documents jurídics
 A7 Genèric
 A8 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Identifica la indissoluble relació existent entre la normativa estudiada i la realitat social amb rellevància en la matèria
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació