2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET DE FAMÍLIA
   Continguts
Tema Subtema
Lliçó 1: El Dret de Familia
EL MATRIMONI LLiçó 2: Matrimoni i sistema matrimonial

LLiçó 3: La celebració del matrimoni

Lliçó 4: Els efectes legals del matrimoni en l'àmbit personal

Lliçó 5: La nul·litat del matrimoni

Lliçó 6: La separació dels cònjuges i la dissolució del matrimoni

Lliçó 7: Efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci
LES RELACIONS PATRIMONIALS ENTRE CÒNJUGES Lliçó 8: Els efectes legals del matrimoni en l'àmbit patrimonial.

Lliçó 9: Els negocis jurídics entre cònjuges

Lliçó 10: El règim econòmic matrimonial

Lliçó 11: El règim de separació de béns

Lliçó 12: El règim de participació

Lliçó 13: Els règims de comunitat
LES RELACIONS DE CONVIVÈNCIA NO MATRIMONIAL Lliçó 14: La convivència estable en parella

Lliçó 15: Les altres situacions de convivència
LA RELACIÓ DE PARENTIU Lliçó 16: El parentiu i el dret d'aliments entre parents

Lliçó 17: La filiació

Lliçó 18: La filiació adoptiva
LES INSTITUCIONS CIVILS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA Lliçó 19: La potestat dels pares

Lliçó 20: La tutela

LLiçó 21: Altres institucions de protecció de la persona

Lliçó 22: La protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent: el patrimoni protegit