2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL CIVIL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 12 14
Presentacions / exposicions
A3
C3
4 4 8
Sessió Magistral
A3
4 10 14
Debats
A3
20 31 51
Atenció personalitzada
A3
A6
4 0 4
 
Proves objectives de tipus test
A3
1 0.5 1.5
Proves objectives de preguntes curtes
A6
C3
2 1 3
Proves pràctiques
C3
2 1 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat