2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Continguts
Tema Subtema
Tècniques de representació gràfica. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.

Principis generals de la normalització.
La normalització industrial. El llenguatge comú. Cub de projeccions. Vistes. Seccions. Normes d’acotació. Simbologia d’elements bàsics.
Geometria mètrica i descriptiva.Tècniques de representació gràfica.

Sistema axonomètric.
Dibuix isomètric i perspectiva cavallera. Fonaments i aplicacions. Normes i acotació. Representació d'esquemes i instal·lacions.
Disseny assistit per ordinador. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.Tècniques de representació gràfica.

Dibuix assistit per ordinador i aplicacions.
Dibuixar amb ordinador, programari bàsic:
1 - Representació d'esquemes d'instal·lacions.
2 - Representació de peces i conjunts.
3 - Dibuix isomètric amb ordinador.