2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
 A7 Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
 CM10 Comprèn el funcionament d’un sistema operatiu com a gestor de recursos dels sistemes informàtics.
Dissenya aplicacions que utilitzin eficientment les funcionalitats d’un sistema operatiu.
Comprèn la necessitat d’establir interfícies estàndards entre els diferents nivells d’un sistema operatiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa