2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació dels objectius, continguts i procés d'avaluació.
Sessió Magistral Seguiment dels conceptes i exemples de la bibliografia, aclarint, ampliant i resumint (depenent de la necessitat) dels conceptes teòrics mitjançant transparencies, pissarra, questionaris, problemes. S'interacciona amb l'alumnat per tal d'aportar el seu punt de vista a diferents plantejament d'enginyeria.
Pràctiques a laboratoris Resolucio de problemes d'enginyeria, mitjançant ordinadors i/o simuladors.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Exemplificació i resolucio de petits problemes i exercicis, ja sigui de manera teòrica i/o pràctica mitjançant ordinadors i/o simuladors.
Atenció personalitzada Els alumnes poden acudir personalment al despatx del professor en hores de consulta per tal de plantejar-li qualsevol dubte relacionat amb l'explicació teòrica o pràctica, realització de problemes o pràctiques i evolució i dificultats en el seu procés d'aprenentatge.