2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011)

Aquest màster és interuniversitari i coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/seguretat-tecnologies-informacio-comunicacions/presentacio


Este máster es interuniversitario y coordinado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/seguridad-tecnologias-informacion-telecomunicacion/presentacionAtenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.